3 Naus amb més de 1000 m²
Flota de 34 camions
7 molls de càrrega
296 clients

Logística i transport, el sector que espera facturar més en 2023

Quines previsions generals tenen les empreses espanyoles? Com s’abordarà la despesa IT, tant en tecnologia com en personal? L”Informe de pressupostos IT 2022 i estimació 2023′ realitzat per LiceoTIC Training aborda quin serà l’escenari en l’any vinent.

L’estudi demostra un creixement en els principals paràmetres de cost del departament IT (despesa, inversió i nombre de persones), que acompanya a unes previsions globals positives de les empreses d’increment de facturació de cara al 2023. Així, el major creixement del cost de IT respecte a la facturació empresarial pot explicar-se per una major necessitat de despesa i inversió en ciberseguretat, però sobretot per l’expectativa que IT ofereixi solucions que permetin millorar el marge de les empreses, sobretot tenint en compte l’entorn d’inflació alta.

Els pressupostos reflecteixen que la major activitat dels departaments es donarà en Ciberseguretat, Cloud i sobretot desenvolupament d’aplicacions (evolutiu + incidental + normatiu).

Les empreses esperen augmentar la seva facturació en més d’un 5%
Les previsions generals de les companyies espanyoles són positives. Així, segons dades de l’informe de LiceoTIC Training, les empreses esperen que en 2023 la facturació general creixi més d’un 5%. No obstant això, no són tan positives com l’any anterior, quan les empreses tenien una previsió d’un 12%. Pel que fa a la despesa i inversió en IT, de l’anàlisi s’extreu que la inversió en IT creixerà en més d’un 7% (5 punts per sota de l’any passat) i la despesa en un 15% (6 punts per damunt en comparació amb l’any passat). Així, per cada 100 € de facturació, es preveu una inversió de 1,61 € en IT en 2023, enfront de 1,57 € de 2022.

Logística i transport, el sector que espera facturar més
Per sectors, i, tal com s’extreia de l’estudi de l’any anterior, logística i transport és el sector que espera augmentar més la seva facturació, fins a un 24,9%. Si bé aquesta xifra és inferior a les previsions del passat any, quan era d’un 26,6%. El sector que es troba en segon lloc quant a previsió de facturació és el d’energia, que espera augmentar la seva facturació en un 15%. L’any passat, aquest sector, era el que tenia la previsió més baixa d’augment de facturació. No obstant això, en l’anàlisi d’enguany, el sector que té una previsió més baixa és serveis, amb un 5,6%. En tercer lloc, es troba distribució, amb un 11,8%.

Pel que respecta a la inversió en IT, el sector que més invertirà en aquest àmbit és el sector logístic, amb un augment del 15,3%. Li segueix el sector energia amb un 13,3% i distribució, amb 11,3%.

Logística i transport, el sector que més augmentarà plantilla
L’estudi dut a terme per LiceoTIC Training revela que les empreses esperen augmentar les seves plantilles en un 1,5%. El sector logística i transport és el que espera augmentar més el seu equip, fins a un 9,8%, seguit del d’energia que preveu un augment del nombre d’empleats del 4%. Pel que respecta al nombre d’empleats del sector IT, les companyies tenen la previsió de créixer en un 6,4%. Es tracta d’una xifra superior a la del passat any quan era d’un 4,8%. El sector que més apostarà en 2023 en professionals IT és distribució i retail (12%).

rampa de carga de camiones
Skip to content