3 Naus amb més de 1000 m²
Flota de 34 camions
7 molls de càrrega
296 clients

SERVEIS

INSTAL·LACIONS I RECURSOS

SERVEIS MAGATZEM

palets

TRANSPORTS

AEROPORT / PNS

rampa de carga de camiones

MITJANS AUXILIARS

MAGATZEM ZONA FRANCA (Dipòsit Duaner)

Skip to content